Trở về danh mục

Giá 3500000 VND

Ph Tng Xe in
Ph Tng Xe in
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

1 Tháng 2 2019

Gửi

Các quảng cáo khác của người dùng này

Xe điện nijia cũ

20 Tháng 11 2020, 11:31

Trà Vinh, Xóm Ô

Giá 3500000 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo xe điện nijia cũ

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

Ac quy mới thay đi đc 40km

Liên hệ 0352 415 072

See translation

251

162

Ph Tng Xe in
Ph Tng Xe in
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

1 Tháng 2 2019

Gửi

Gửi

Bình luận

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất

Bình luận: 0