Trở về danh mục

Giá 750 VND

Nguyn Tun Nguyn
Nguyn Tun Nguyn
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

13 Tháng 2 2019

Gửi

Thanh lí tết

10 Tháng 10 2020, 13:24

Nam Định, Giao Thúy

Giá 750 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo thanh lí tết!

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

Xe ác quy 36v chạy bình thường

Xe có ác quy yếu, sạc

Có fixx nhẹ ae

See translation

508

153

Nguyn Tun Nguyn
Nguyn Tun Nguyn
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

13 Tháng 2 2019

Gửi

Gửi

Bình luận

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất

Bình luận: 0