Trở về danh mục

Giá 800 VND

H Ty
H Ty
trực tuyến 7 tháng trước

Đã đăng ký

3 Tháng 2 2019

Gửi

Ban gap

24 Tháng 10 2019, 12:44

Đồng Tháp, Huyện Thanh Bình

Giá 800 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo ban gap

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

Ket tien ban dt huawei PAD nhu hình

See translation

308

105

H Ty
H Ty
trực tuyến 7 tháng trước

Đã đăng ký

3 Tháng 2 2019

Gửi

Gửi

Bình luận

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất

Bình luận: 12

Còn ko

Trả lời

Mặt hàng này còn không?

Trả lời

Tiếp

Trả lời

Model em này là gì z ???

Trả lời

Mặt hàng này còn không?

Trả lời

Mặt hàng này còn không?

Trả lời

Mặt hàng này còn không?

Trả lời

Máy này còn

Trả lời

Quan tâm

Trả lời

Cho số điện thoại với cái model

Trả lời

Nhiu

Trả lời

Ib nha

Trả lời

Hiển thị thêm

Ẩn